Uitvoering

Voor deze dienst is het belangrijk dat goed in kaart wordt gebracht welke partijen voor uw bedrijf, organisatie, vereniging nu en in de toekomst relevant zijn. Hoe het contact met deze partijen op dit moment verloopt, wat ieders belangen zijn, op welke vraagstukken uw bedrijf, organisatie, verenging een belangrijke rol kan spelen alsook welke invloed zij uit (kunnen) oefenen. 

by-MK biedt uw bedrijf, organisatie, vereniging met deze training de handreikingen over het opbouwen, onderhouden en versterken van relevante online en offline relaties met klanten/leden/samenwerkingspartners en andere stakeholders. Centraal in deze training staan: het managen van de reputatie, hoe vertrouwen te scheppen, een gezamenlijk doel te creëren en het beoogde resultaat te bereiken.  


by-MK kan hier een actieve rol spelen door:

  • het bouwen aan en het onderhouden en versterken van relevante relaties.

by-MK is in deze rol verantwoordelijk voor de corporate en interne communicatie van uw bedrijf, organisatie, vereniging. Communicatiekansen worden gesignaleerd, een concreet communicatieplan wordt opgesteld en op een effectieve wijze binnen de organisatie uitgerold. Hierbij zijn de kernboodschappen in lijn met de gewenste reputatie en positionering van uw organisatie.

by-MK verzorgt de beleidsmatige en organisatorische ondersteuning ten behoeve van een goed functionerend bestuur, alsook de optimalisatie van een commissie en klankbordgroep. 

by-MK verzorgt het samenstellen, onderhouden, uitbouwen en managen van het platform of de community. Op deze manier worden de contacten tussen uw bedrijf, organisatie, vereniging en de leden/klanten/samenwerkingspartners en andere relevante stakeholders online nauwer, zodat er een goede informatie-uitwisseling ontstaat.

Social media als Twitter, Facebook, LinkedIn, worden door stakeholders volop gebruikt om een beeld te vormen over uw bedrijf, organisatie, vereniging en hierop te reageren. Berichtgeving op social media gaat heel snel, waardoor het belangrijk is dat uw bedrijf, organisatie, vereniging goed in het vizier heeft wat er op social media speelt dat gaat over uw organisatie of van invloed is op (de dienstverlening van) uw organisatie. Digitaal hier op anticiperen is cruciaal, zowel reactief als proactief. Dit is bepalend voor het creëren van een nog krachtiger én toonaangevender positie in de branche.

by-MK neemt (tijdelijk) de activiteiten op zich om de verkoop van product- en dienstverlening en/of de relatie tussen uw organisatie en stakeholders te bevorderen. Afhankelijk van de doelgroep (klanten/leden en andere stakeholders) en specifieke boodschap, zal bepaald worden op welke wijze, bijvoorbeeld een gerichte mailing of de organisatie van zakelijke evenementen, invulling wordt gegeven aan PR en Marketingactiviteiten van uw bedrijf, organisatie, vereniging.