Advisering

Een scherpe, krachtige positionering is uitermate belangrijk voor elke organisatie.

by-MK adviseert u hierin graag door eerst duidelijke antwoorden te formuleren op de volgende vragen:

  • Waartoe is de organisatie er (de missie)?
  • Hoe vertaalt zich dat in activiteiten en doelen, gericht op klanten/leden en andere relevante partijen (de visie)?
  • Waar blinkt de organisatie in uit (kernwaarden)? Oftewel, wat zijn uw ‘unique sellingpoints’?
  • Hoe komt dat tot uiting in de uitstraling, het karakter, de stijl en de persoonlijkheid van de organisatie?

by-MK adviseert u graag bij het opzetten en uitvoeren van de eigen, unieke communicatiestrategie.
Centraal in de advisering staan de communicatietactiek en het communicatiedoel. Er wordt stilgestaan bij de communicatieve kracht van de organisatie, het bepalen, realiseren en onderhouden van stabiele, krachtige relaties met uw stakeholders (de uiteenlopende doelgroepen) door (kern)boodschappen op maat te formuleren. Samen bepalen we de gewenste reputatie van uw organisatie bij stakeholders en wat u daartoe in de communicatie, prestaties/gedrag, symbolen, persoonlijkheid dient aan te passen.
Dit alles met als ultiem doel, een heldere en krachtige identiteit die past bij de positie die uw organisatie in het eigen werkveld wenst in te nemen.

by-MK adviseert u graag hoe u met uw organisatie signalen herkent die kunnen gaan leiden tot een naderende crisis.
Om daarbij de vertaling te geven om deze herkenning om te zetten in het maken van een adequate aanpassing van de communicatiestrategie online en offline. Hierbij is het zaak dat de kernboodschappen helder zijn, er een strakke woordvoeringslijn is, het protocol van de crisiscommunicatie intern bekend is, als ook het netwerk (van journalisten en andere partijen) goed in kaart is gebracht. by-MK neemt al deze correlerende zaken mee in de advisering.